Udmeldelse

 

Udmeldelse

Ved evt. opsigelse inden børnehavestart, har I løbende måned plus en måned til skriftlig at opsige Jeres barn.

Både forældre og børnepasser skal underskrive og det vil altid være til den 1. i måneden.

 

Man kan ikke opsige pladsen pr. 1. juli, kun hvis dette står på kontrakten fra barnets start i "Solstrålen"