Praktisk information/sygdom

 

Ulykkesforsikring: Det er jeres eget ansvar at tegne en ulykkesforsikring på jeres barn/børn

 

 

I min forgang har jeg en "Info-tavle" hvor I som forældre vil kunne se oplysninger omkring Jeres barn/børn, aktiviteter og mine fridage.

 

Tilsyn: Hedensted kommune fører løbende tilsyn med de Private Pasningsordninger. Tilsynene kan være anmeldt eller et uanmeldt besøg

 

Sygdom: Som udgangspunkt vil reglerne for et sygt barn være det samme som i de kommunale daginstituitioner.

Reglerne er lavet for at begrænse spredning af smitsomme sygdomme.

 

Det kan ofte være vanskeligt at bedømme, hvornår et barn er rask nok til at komme i pasning.

 

Afgørende for, om et barn er rask nok til at komme i pasning er først og fremmest barnets almentilstand.

 

Barnets almen tilstand må anses for at være dårlig når barnet har ondt, har maveinfektion, sover ekstra meget, har feber eller kræver ekstra pasning.


Har man feber skal man først komme i pasning når, man har været feberfri i et døgn.

 

Barnet skal kunne følge de planlagte aktiviteter såvel indendørs som udendørs.